14.5.14

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΝΤΕ ΣΙΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο VITTORIO DE SICA: SONO TRE PAROLE

Δεν υπάρχουν σχόλια: