29.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΝΑΤΑΛΙΝΟ ΟΤΤΟΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο NATALINO OTTO: VECCHIA ROMA

28.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΝΟΥΤΣΙΑ ΝΑΤΑΛΙΤΡΑΓΟΥΔΑ Η NUCCIA NATALI: IL BACIO

27.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΚΑΡΛΟΣ ΝΤΑΝΤΕΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο CARLOS DANTE: TEMOR

26.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΕΔΓΑΡΔΟ ΔΟΝΑΤΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο EDGARDO DONATO: ESTO ES EL COMO

24.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΜΑΡΙΑ ΔΟΛΟΡΕΣ ΠΡΑΔΕΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ Η MARIA DOLORES PRADERA: LA FLOR DE LA CANELA

23.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΕΡΝΕΣΤΟ ΜΠΟΝΙΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ERNESTO BONINO: RITORNO A VIENNA

21.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΝΤΑΝΙΕΛΕ ΣΕΡΡΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΑ Ο DANIELE SERRA: PASSIONE

20.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΜΕΡΣΕΔΕΣ ΣΙΜΟΝΕ

ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η MERCEDES SIMONE: DALE, DALE

19.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΣΕΣΙΛΙΑ ΜΙΛΟΝΕΤΡΑΓΟΥΔΑ Η CECILIA MILONE: NOSTALGIAS

18.1.15

ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΔΟ ΓΚΟΜΠΙ

ΠΑΙΖΕΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ALFREDO GOBBI: ENTRADOR

17.1.15

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΑΛΒΕΡΤΟ ΡΕΫΝΑΛ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ALBERTO REYNAL: ALMANAQUE DE ILUSIÓN