20.9.14

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΚΑΡΛΟ ΜΠΟΥΤΙ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο CARLO BUTI: VIOLINO TZIGANO

19.9.14

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΟΛΝΤΡΖΙΧ ΚΟΒΑΡΖ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο OLDŘICH KOVÁŘ : ZPÍVEJ PÍSEŇ O ŠTĚSTÍ 

ΤΡΑΓΟΥΔΑ Η ΑΪΔΑ ΔΕΝΙΣ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΗ AIDA DENIS: ANOCHE

18.9.14

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΜΟΥΡΟΛΟ
Ανάρτησή μου στο γιουτιούμπ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ROBERTO MUROLO: E STELLE 'E NAPULE

15.9.14

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΚΑΡΛΟ ΜΠΟΥΤΙ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο CARLO BUTI: SIGNORINELLA PALLIDA

14.9.14

ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο ΧΟΡΧΕ ΔΟΥΡΑΝ
ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ Ο JORGE DURÁN: TOMO Y OBLIGO