18.12.13

ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ ΣΚΑΡΛΑΤΤΙ!
DOMENICO SCARLATTI: SONATA K81 PER VIOLONO E BASSO CONTINUO

Τα μέρη:
Ι. Grave
II. Allegro
III. Grave
IV. Allegro

Παίζει το Ensemble Alraune:
Ana Liz Ojeda Hernandez, Violino
Mario Sollazzo, Fortepiano Cristofori
Fabio Gaddoni, Violoncello
Marco Minà, Tiorba
Simone Pistis, Chitarra

Δεν υπάρχουν σχόλια: